Maria M. Berglund

diplomerad lektör

 

Min specialitet som lektör

Som fil.dr. i litteraturvetenskap med mångårig erfarenhet av kvalificerad litteraturanalys åtar jag mig att läsa manus i de flesta genrer, även texter med mer litterära ambitioner, experimentell form, komplex storykonstruktion, blandgenrer, prosalyrik, diktsamlingar och dramatik. Jag har också specialkompetens att djupläsa manus med fokus på exempelvis berättarperspektiv, tid/kronologi, genre/stilbild eller genusperspektiv om sådana önskemål finns.

Med det sagt, måste ditt manus naturligtvis inte ha någon sådan inriktning för att du ska kunna kontakta mig om hjälp med ditt skrivande, jag läser mer än gärna populärlitterära manus inom de flesta nischer av litterär realism. Har du skrivit en berättelse med inslag av komedi eller humor av något slag har jag också erfarenhet av att jobba med sådana manus.

Genre: Äventyr, Skönlitteratur, Romaner, Noveller, Lyrik, Humor

Uppdrag:  Genusperspektivet, Manusläsning svenska, Redaktörs-och korrekturläsning, Synopsisanalys, Manusutveckling

Catrine Tollström

Min bakgrund

Som universitetsstudent pluggade jag litteraturvetenskap, språk och kreativt skrivande, med tillägg av genusvetenskap och filosofi. Detta ledde sedan vidare till att jag kom in på forskarutbildningen i litteraturvetenskap, och jag tog min doktorsexamen 2013. Därefter jobbade jag några år som universitetslektor i litteraturvetenskap och som projektanställd litteraturforskare. Jag tog min examen från yrkesutbildning för lektörer 2019.