Joel Zachrisson

diplomerad lektör

Min specialitet som lektör

Dramaturgi och karaktärsutveckling är något jag brinner för. I min lektörsläsning antar jag alltid ett helhetsperspektiv för att förstå den inneboende strukturen i storyn. Det är fascinerande att se dynamiken som uppstår när olika karaktärers drivkrafter kolliderar och hur det ger handlingen ett eget liv.

Jag skriver lektörsutlåtanden av det fylligare slaget – där jag reflekterar fritt kring problem, lösningar och utvecklingspotential i din story. Genom att ifrågasätta valen du har gjort som författare hoppas jag ge dig ett nytt perspektiv, så att du kan dra egna slutsatser och själv få idéer kring hur du kan utveckla det du redan har. Även en bra historia kan alltid bli ännu lite bättre, och jag vill utmana dig att ta ditt manus ett steg längre.

Målet är alltid att komma med konkreta idéer kring hur din berättelse kan bli mer underhållande och kommersiellt gångbar. Mina utlåtanden avslutas därför med en handlingsplan där jag listar specifika tips som du kan jobba vidare med.

Fantasy, skräck, spänning och psykologisk thriller är mina specialområden, men jag läser manus från alla slags genrer – varför inte feelgood eller romance?

Catrine Tollström

Min bakgrund

En nyfiken och mångsidig person med vitt skilda intressen. Utbildad civilingenjör som har jobbat med marknadsföring och produktinformation i internationella miljöer. Stort språkintresse och har läst spanska och franska utomlands. Backpackat jorden runt och sysslat med äventyrsaktiviteter som bergsbestigning, kajakpaddling och vildmarksliv. Älskar berättelser i alla dess former, oavsett om de kommer som bok eller film. Intresserad av psykologi och spiritualism och hur berättande ofta används för att förmedla insikter om mänskligt beteende. Skriver på egna manus i fantasy-genren och har själv anlitat lektör vid flera tillfällen.

Kategori: Skönlitteatur, Romaner, Relationsromaner, Feel good, Deckare, Spänning, Thriller, Psykologisk thriller, Pusseldeckare, Fantasy, Magisk realism, Mystik, Barnböcker, Ung vuxen, Romance, Sci-fi, Äventyr, Spökhitorier, Skräck

Taggar:  Manusutveckling, Manusläsning Engelska, Synopsisanalys, Skrivcoaching