Linda Vestergren

diplomerad lektör

 

Min specialitet som lektör

Allra helst arbetar jag med spänning. Alla berättelser oavsett genre behöver spänning, framåtrörelse och någon sorts konflikt för att läsaren ska bli intresserad. Hur kan du bäst använda alla författarens verktyg för att förtäta din berättelse så att läsaren bara vill läsa vidare en sida till, ett stycke till?

Jag utvecklar din text genom att titta på det ditt manus behöver mest, på story, dramaturgi och tempo, karaktärer och gestaltning men också på perspektiv, dialog, sceneri, språk och stil. Helt enkelt hur de samverkar för att göra din berättelse så bra den bara kan bli!

Mina utlåtanden baseras på en grundlig genomgång med en djup analys av din text. Du får ett väl strukturerat dokument där jag går igenom alla väsentliga parametrar med förslag till förbättringar på de områden där det behövs. Du får en tydlig handlingsplan med konkreta åtgärder i punktform.

Utöver manusutveckling, lektörsutlåtanden och förstakapitelanalyser kan jag hjälpa dig med språkredigering, korrekturgranskning och rena språkkonsulterande uppdrag.

Varför ska du anlita mig som manusutvecklare och lektör? Många pusselbitar har fallit på plats genom yrkesliv och utbildningar – och nu är pusslet klart. Den allra största biten i mitt pussel är kärleken till litteraturen och läsandet. Äventyrsberättelser och spökhistorier har fortfarande ett särskilt skimmer för mig. 1800-tal och gasljus. Dickens, Stevenson, Poe och Lagerlöf. Sherlock Holmes.

Arbetslivets bitar ramlade på plats med min erfarenhet som kommunikatör och projektledare. Coachning och ledarskap är styrkor jag använder som manusutvecklare.

Catrine Tollström

 

Min bakgrund

Jag har en lång bakgrund i finansbranschen där jag arbetat som kommunikatör, projektledare och eventarrangör.

Mina akademiska meriter är en fil kand i huvudämnet litteraturvetenskap och i konstvetenskap. Mitt intresse för språket som konstnärligt, kulturellt och socialt uttrycksmedel och som konstruktion ledde till lingvistikstudier.